Fulya Fındıkçıoğlu

Fulya FINDIKÇIOĞLU – 15 Ağustos 1975-Samsun

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans – Y. Lisans
Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi
30/06/1999
Tıpta Uzmanlık
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
13/10/2006

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Trombosit Zengin Plazmanin Pediküllü Fleplerde Pedikül Ayirma Zamanina Ve Geciktirme (Delay) Fenomenine Etkileri (Deneysel Çalışma)  Fındıkçıoğlu F, Fındıkçoğlu K, Yavuzer R, Lortlar N, Ömeroğlu S, Atabay K. -Tübitak Projesi, SBAG-HD 137 (106S123) 2006.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Ekim 2000 Ocak 2007
Plastik Cerrahi Uzmanı (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
Nisan 2007 Ocak 2009
Plastik Cerrahi Uzmanı
TDV Özel 29 Mayıs  Hastanesi, ANKARA
Mayıs 2011- Haziran 2014
Klinik Fellow
Universitair Ziekenhuis Brussel Plastische Heelkunde
Eylül-Ekim 2012
Plastik Cerrahi Uzmanı
29 Mayıs Devlet Hastanesi, ANKARA
Haziran 2014- Ocak 2016
Plastik Cerrahi Uzmanı
Özel Memorial Hastanesi
Ocak 2016- Mart 2018

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabipler Birliği (2009 -)
 1. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (2010 -)
 2. International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (IPRAS, 2010 -)
 3. International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (IPRAS, Asian-Pasific Section, 2010 -)
 1. International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (IPRAS, European Section, 2010 -)

Ödüller :

 1. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Klinik Dal İkincisi. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Demirtaş Y, Ayhan S, Yavuzer R, Atabay K. Rinoplasti Hastalarında Menstrüel Döngünün İntraoperatif Kanama ve Postoperatif Ekimoz Üzerindeki Etkisi.
 2. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Asistan Bildiri Yarışması Klinik Dal İkincisi. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Güçlü T. Meme Büyüklüğünün Vertebral Açılar Üzerine Etkisi. Ankara, Türkiye. 20-23 Eylül 2006.
 3. 33.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı. Uzman Bildiri Yarışması Klinik Dal Birincisi. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Sezgin B, Bulam H, Özmen S. Meme Küçültme Cerrahisinin Omurlar Üzerine Etkisi. Çeşme, Türkiye, 14-18 Eylül 2011.

 YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Ozmen S, Guclu T. The impact of breast size on the vertebral column: a radiologic study.Aesthetic Plast Surg. 2007 Jan-Feb;31(1):23-7.
 2. Findikcioglu F, Findikcioglu K, Kucukoduk I, Latifoglu O. Rhinoplasty of a patient with congenital lacrimal fistula.Plast Reconstr Surg. 2006 Jan;117(1):328-9.
 3. Demirtas Y, Ayhan S, Sariguney Y, Findikcioglu F, Cukurluoglu O, Latifoglu O,  Cenetoglu S. Distally based lateral and medial leg adipofascial flaps: need for caution with old, diabetic patients.Plast Reconstr Surg. 2006 Jan;117(1):272-6.
 4. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Ozmen S, Cenetoglu S. Penile necrosis following Foley catheter balloon bursting with ether.Plast Reconstr Surg. 2005 Dec;116(7):2053-4.
 5. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Kandal SY, Latifoglu O. Atypical location of chickenpox vesicular lesions after fingertip injury.Plast Reconstr Surg. 2005 Oct;116(5):1578-9.
 6. Ayhan S, Demirtas Y, Findikcioglu F. Perforator vein as an interpositional graft for free perforator flap.Plast Reconstr Surg. 2005 Apr 15;115(5):1445.
 7. Demirtas Y, Ayhan S, Tulmac M, Findikcioglu F, Ozkose Z, Yalcin R, Atabay K. Hemodynamic effects of perioperative stressor events during rhinoplasty.Plast Reconstr Surg. 2005 Feb;115(2):620-6.
 8. Sariguney Y, Demirtas Y, Findikcioglu F, Ayhan S, Latifoglu O, Cenetoglu S,Celebi C. Proper timing of breast reduction during the menstrual cycle.Ann Plast Surg. 2004 Dec;53(6):528-31.
 9. Demirtas Y, Sariguney Y, Findikcioglu F, Ayhan S, Latifoglu O. Cadaveric fascia temporalis graft for pulley reconstruction.Plast Reconstr Surg. 2004 Sep 15;114(4):1021-2.
 10. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Yavuzer R, Elmas C, Atabay K. Effect of platelet-rich plasma and fibrin glue on healing of critical-size calvarial bone defects. J Craniofac Surg. 2009, 20(1):34-40.
 11. Findikcioglu K K, Findikcioglu F, Yener Demirtas, Reha Yavuzer, Suhan Ayhan, Kenan Atabay. Effect of the menstrual cycle on intraoperative bleeding in rhinoplasty patients. Eur J Plast Surg. 2009, 32(2):77-81.
 12. Yazici I,  Findikcioglu F, Özmen S, Noyan N, Yavuzer R. Posterior auricular muscle flap as an adjunct to otoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2009, 33(4):527-32.
 13. Findikcioglu K, Findikcioglu F. Sudden orbital emphysema occurred during rhinoplasty operation. J Craniofac Surg. 2010, 21(2):609-10.
 14. Findikcioglu K,  Findikcioglu F. An unusual suicide attempt with injection of paint thinner in the dorsum of the hand. J Hand Surg Eur Vol. 2011 36: 609-10.
 15. Findikcioglu K, Fındıkçıoğlu F, Sezgin B, Bulam H, Özmen S. The Impact of Breast Reduction Surgery on the Vertebral Column. Ann Plast Surg. 2013 Jun;70(6):639-42

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Ayhan S, Demirtas Y, Sarıgüney Y, Fındıkcıoglu F, Latifoglu O, Cenetoglu S. “Proper timing of breast reduction in menstrual cycle,” 15th Euraps Annual Meeting, Genoa-Italy, 27-29 May 2004
 2. Demirtas Y, Ayhan S, Sarıguney Y, Fındıkcıoglu F, Latifoglu O, Cenetoglu S, Celebi C. “Proper timing of breast reduction in menstrual cycle,” 73th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October 9-13, 2004
 3. Demirtas Y, Ayhan S, Sarıguney Y, Fındıkcıoglu F, Cukurluoglu O, Latifoglu O, Cenetoglu S. Distally based lateral and medial leg adipofascial flaps: “Be cautious in old and diabetic patients,” 73th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October 9-13, 2004
 4. Latifoglu O, Demirtas Y, Sarıguney Y, Fındıkcıoglu F, Ayhan S. “Cadaveric fascia temporalis graft for pulley reconstruction,” 73th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October 9-13, 2004
 5. Tuncer S., Ayhan S., Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. “Outcomes for reconstruction of sacral defects using superior gluteal artery perforator flap: Comparison with random pattern fasciocutaneous flaps,” 74th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Chicago, USA, September 24-28, 2005.
 6. Özmen S, Kandal S, Findikcioglu F, Mentes B. Superior Gluteal Artery Perforator Flap: An Alternative in the Tratment of Complicated Pilonidal Sinus. 74th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Chicago, USA, September 24-28, 2005.
 7. Ayhan S., Tuncer S., Fındıkçıoğlu K., Fındıkçıoğlu F., Özmen S. “Outcomes for reconstruction of sacral defects using superior gluteal artery perforator flap: comparison with random pattern fasciocutaneous flaps,” 3rd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Buenos Aires, Argentina, October 23-26, 2005.
 8. Fındıkcıoglu F, Özmen S, Kucukoduk İ, Atabay K. Would you be a face transplant donor. 17th Euraps Annual Meeting, İstanbul-Türkiye, 26-28 May 2006.
 9. Yavuzer R, Findikcioglu K, Fındıkcıoglu F, Ayhan S, Atabay K. “Effect of menstrual cycle period on intraoperative bleeding in rhinoplasty patients” 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Australia, 10-13 Şubat, 2008.
 10. Findikcioglu K, Fındıkcıoglu F. “An Unusual Suicide Attempt with Injection of Paint Thinner in the Dorsum the of the Hand” Plastic Surgery Special Joint Meeting, Co-sponsored by Mayo Clinic, Selçuk University Campus, Konya-Türkiye, May 20-21, 2011.
 11. Findikcioglu K, Fındıkcıoglu F. “Ask Twice for Raynaud’s Disease before Hand Surgery” Plastic Surgery Special Joint Meeting, Co-sponsored by Mayo Clinic, Selçuk University Campus, Konya-Türkiye, May 20-21, 2011.
 12. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Kutlugün C, Karabağlı P. “Retiform Hemangioendothelioma Originated from Capillary Malformation” Plastic Surgery Special Joint Meeting, Co-sponsored by Mayo Clinic, Selçuk University Campus, Konya-Türkiye, May 20-21, 2011.
 13. Findikcioglu K, Fındıkcıoglu F, Bulam H, Sezgin B, Özmen S. The impact of breast reduction surgery on the vertebral column. 23rd Euraps Annual Meeting, Munich, Germany, 24-26 May, 2012.
 14. Findikcioglu K, Fındıkcıoglu F, Bulam H, Sezgin B, Özmen S. The impact of breast reduction surgery on the vertebral column. 5th EASAPS Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 20 June, 2012.

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Ayhan S, Sarıgüney Y, Sarı A, Şahin (Fındıkçıoğlu) F, Çavuşoğlu T, Çelebi MC. “Göğüs duvarı primitif nöroektodermal tümörü: Olgu sunumu,” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 10(1), 57-60, 2002
 2. Demirtaş Y, Fındıkçıoğlu F, Ayhan S, Özmen S, Üner A, Şimşek A, Demircan S, Uluoğlu Ö. Aggressive Tricholemmal Carcinoma of the Axilla. Gazi Medical Journal. 16 (1): 51-53, 2005.
 3. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Çelebi MC. Kliniğimizde Yatarak Tedavi Gören Estetik ve Rekonstrüktif Hasta Profili. Gazi Medical Journal. 16 (2): 70-73, 2005.
 4. Tuncer S, Ayhan S, Demirtaş Y, Fındıkçıoğlu F. Pediküllü Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep ile Sakral Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13(2), 96-102, 2005.
 5. Özmen S, Kandal S, Fındıkçıoğlu F, Menteş B. Superior gluteal artery perforator flap: an alternative in the tratment of complicated pilonidal sinus. Gazi Medical Journal. 17 (3): 176-178, 2006.
 6. Özmen S, Fındıkçıoğlu F, Siemionow M. Kök hücreler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 14(3): 187-196, 2006
 7. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Güçlü T, Özmen S, Ayhan S. Hastanız Uygun Sütyen Kullanıyor mu? Kliniğimize Başvuran Hastaların Sütyen Uygunluk Profili. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 15(1): 32-36, 2007
 8. Findikcioglu K, Findikcioglu F. Application fields of Ankaferd® Blood Stopper in plastic surgery practice: case reports. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 17(3): 149-152, 2009.
 9. Gülşen A, Findikcioglu F, Yavuzer R. Facial Skeletal Reconstruction with Porous Polyethylene Implants: Case Report Turkish Journal of Orthodontics23(1): 71-85, 2010.
 10. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Özmen S, Yavuzer R. Glass Pieces in Frontal Sinus: Lessons to Learn From a Rare Case. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 19(2): 2011
 11. Findikcioglu K, Findikcioglu F, Kutlugün C, Karabagli P. Retiform Hemangioendothelioma originated from capillary malformation: literature review of a rare entity. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 20(1): 12-15, 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Özmen S, Başterzi, Y., Şahin(Fındıkçıoğlu), F., Yavuzer, R., Latifoğlu, O., Atabay, K., “Keratoderma Hereditaria Mutilans: Cerrahi Bir Çözüm Mü?”, S77.  Xxıı. Ulusal Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, 77, İzmir, 27 Eylül-1 Ekim 2000.
 2. Sarı A, Ayhan S, Sarıgüney Y, Şahin(Fındıkçıoğlu) F, Çavuşoğlu T, Çelebi MC. S129-130 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 27-30 Eylül 2001
 3. Demirtas Y, Ayhan S, Sarıgüney Y, Fındıkçıoğlu F, Çukurluoğlu O, Latifoğlu O, Çenetoğlu S. Distal Bazlı Lateral ve Medial Bacak Adipofasyal Flepleri; Yaşlı ve Diyabetik Hastalarda Dikkat! S72-73 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 4. Sarıgüney Y, Ayhan S, Demirtaş Y, Fındıkçıoğlu F, Latifoğlu O, Çenetoğlu S. Meme Küçültmenin Menstrüel Döngüde Doğru Zamanlaması. S91 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 5. Tuncer S, Ayhan S, Demirtaş Y, Fındıkçıoğlu F, Çelebi C. Pediküllü Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep ile Sakral Doku Defektlerinin Tedavisi. S115-116 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 6. Fındıkçıoğlu F, Demirtaş Y, Ayhan S, Tulmaç M, Özköse Z, Yalçın R, Atabay K. Rinoplasti Hastalarında Perioperatif Stres Olaylarının Hemodinamik Etkileri. S220-221 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 7. Fındıkçıoğlu F, Demirtaş Y, Ayhan S, Özmen S, Üner A, Şimşek A, Demircan S, Uluoğlu Ö. Ekstremite Amputasyonu İle Sonuçlanan Agresif Trikolemmal Karsinom S223-224. 26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 8. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Çenetoğlu S. Foley Kateter Balonunun Eter İle Patlatılması Sonrasında Gelişen Glans Penis Nekrozu. S232-233. 26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 9. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Çelebi MC. Plastik Cerrahi Servislerinde Tedavi Gören Estetik Ve Rekonstrüktif Hasta Profili – Sağlık Ekibinin Hasta Gruplarına Yaklaşımı. S234-235. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004
 10. Kandal S, Sarıgüney Y, Tuncer S, Fındıkçıoğlu F, Ayhan S. Tekrarlayan Aksiller Hidradenitis Süpürativa Vakalarında Torakodorsal Arter Perforatör Flebinin Kullanımı. S172-173 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 11. Kandal S, Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Ayhan S. Servikofasiyal Tüberküloz (Skrofulo): Gizemli Bir Tanı, S292, 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 12. Fındıkçıoğlu F, Fındıkçıoğlu K, Küçüködük İ, Latifoğlu O. Konjenital Lakrimal Fistülü Olan Bir Hastada Rinoplasti. S294-295 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 13. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Güçlü T, , Özmen S, Ayhan S. Kliniğimize Başvuran Bayan Hastaların Sütyen Uygunluk Profili, S381, 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 14. Fındıkçıoğlu F, Fındıkçıoğlu K, Kaya B, Çenetoğlu S. PUVA Terapisi Sonrası Gelişen İzole Vulvar Epidermolitik Akantom: Nadir Bir Olgu. S452 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 15. Fındıkçıoğlu K, Tuncer S, Ayhan S, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. Süperior Gluteal Arter Perforatör Fleple Sakral Rekonstrüksiyon: Random Paternli Fasyokütan Fleple Karşılaştırma, S507, 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 16. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Demirtaş Y, Ayhan S, Yavuzer R, Atabay K. Rinoplasti Hastalarında Menstrüel Döngünün İntraoperatif Kanama ve Postoperatif Ekimoz Üzerindeki Etkisi. S546-547 Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya-Türkiye, 14-17 Eylül 2005
 17. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. Parotis Bezinin Mukus Hücre Tipi Papiller Kistadenokarsinomu: Nadir Bir Olgu. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, S6-7, Silivri, İstanbul, 16-19 Mart 2006
 18. Fındıkçıoğlu K, Güçlü T, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. İleri Yaşta Görülen Nadir Oksipital Lipoblastom Olgusu. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, S8-9, Silivri, İstanbul, 16-19 Mart 2006
 19. Fındıkçıoğlu K, Güçlü T, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. İleri Yaşta Görülen Nadir Oksipital Lipoblastom Olgusu. S186. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 20. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Kandal S, Latifoğlu O. Parmak Ucu Yaralanması Sonrası Görülen Atipik Yerleşimli Veziküler Suçiçeği Lezyonları: Olgu Sunumu. S203. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 21. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S. Parotis Bezinin Mukus Hücre Tipi Papiller Kistadenomu: Nadir Bir Olgu. S230. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 22. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Özmen S.,, Güçlü T. Meme Büyüklüğünün Vertebral Açılar Üzerine Etkisi S318-319. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 23. Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Küçüködük İ, Kaya B, Atabay K. Yüz Nakli Vericisi Olmak İster Misiniz? S323. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve  Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006.
 24. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Yavuzer R, Elmas Ç, Atabay K. Trombositten Zengin ve Fakir Plazmanın Kritik Boyutta Kemik Defekti İyileşmesine Etkisi S9 Türk Plastik Rekonstrüktif Ve  Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 25. Fındıkçıoğlu F, Fındıkçıoğlu K, Yavuzer R, Lortlar N, Ömeroğlu S, Atabay K. Trombosit Zengin Plazmanın Pediküllü Fleplerde Pedikül Ayırma Zamanına ve Geciktirme (Delay) Fenomenine Etkileri. S103. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve  Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
 26. Fındıkçıoğlu F, Fındıkçıoğlu K. “Rinoplasti Ameliyatı Esnasında Gelişen Ani Orbital Amfizem.” S. 505 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye. 15-19 Ekim 2008.
 27. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Kutlugün C, Karabağlı P. “Retiform Hemanjiyoendotelyoma: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu.” S. 506 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye. 15-19 Ekim 2008.
 28. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F, Gergerlioğlu N. “Kene Isırması Sonucu Gelişen Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.” S. 507 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye. 15-19 Ekim 2008.
 29. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Yavuzer R. “Frontal Sinüste Cam Parçaları: Kafa Travması Sonrasında İzlenen Nadir Bir Olgu.” S. 508 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye. 15-19 Ekim 2008.
 30. Fındıkçıoğlu K, Fındıkçıoğlu F. “Ankaferd’in Plastik Cerrahide Muhtemel Kullanım Alanları.” S. 509 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye. 15-19 Ekim 2008.
 31. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F, Özmen S, Yavuzer R. Frontal sinüste cam parçaları: kafa travması sonrasi izlenen nadir bir olgu. Çene Yüz Cerrahları Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye. 29 Nisan-01 Mayıs 2011.
 32. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F, Sezgin B, Bulam B, Özmen S. Meme Küçültme Cerrahisinin Omurlar Üzerine Etkisi. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011
 33. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F, Sezgin B, Demirtaş Y, Yavuzer R. Menstrüasyonun Abdominoplasti Ameliyatlarında İntraoperatif ve Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011
 34. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F. Anoftalmik Hastada Alt Göz Kapağı Retraksiyonunun Yağ Enjeksiyonu ile Düzeltilmesi. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011
 35. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F. Raynaud Hastalığı: El Cerrahisinden Önce Mutlaka Sorulmalı. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011
 36. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F. Sıradışı İntihar Teşebbüsü: El Sırtına Tiner Enjeksiyonu. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011
 37. Fındıkçıoğlu K Fındıkçıoğlu F. İnterdigital Pilonidal Sinüs: Berber Hastalığı. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011

Katıldığı bilimsel kongre, toplantı ve kurslar :

 1. Breast 2003 – Breast Reconstruction Symposium, Mersin-Turkey. September, 26-27 2003.
 2. Flep Diseksiyon Kursu, Ankara-Türkiye. 29-30 Kasım 2002.
 3. GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. 2. Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştay ve Kursu, Ankara-Türkiye, 14-15 Mayıs 2004.
 4. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 21-25 Eylül 2004.
 5. Güven Tıp Günleri Toplantısı, Ankara-Türkiye, 16-19 Haziran 2005.
 6. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahi Bilgi Kursu, Ankara-Türkiye, 24-25 Şubat 2006.
 7. Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu, Ankara-Türkiye, 1 Nisan 2006.
 8. 17th Euraps Annual Meeting Refreshment Course, İstanbul-Türkiye. 25 May 2006.
 9. 17th Euraps Annual Meeting, İstanbul-Türkiye. 26-28 May 2006.
 10. 10th International Perforator Flap Course, Ankara-Turkiye, 6-9 September 2006.
 11. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara-Türkiye, 20-23 Eylül 2006.
 12. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim, 2007.
 13. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 15-19, 2008.
 14. Rinoplasti Kursu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Ankara, Nisan 24-26, 2009.
 15. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Ekim 17-21, 2009
 16. Mastektomi Sonrası Meme Onarım Kursu, Ankara-Türkiye, 25-26 Mart 2010
 17. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Selçuk University Campus, Konya-Turkey, May 20-21, 2011
 18. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ‘İmplant ile Meme Onarımı’ Bölge Toplantısı, İstanbul, 13 Nisan 2012
 19. Rinoplasti Kursu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Ankara,  10-12 Mayıs 2012
 20. Temel Mikrocerrahi Kursu, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, İzmir, Türkiye, 11-15 Aralık 2012
 21. Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu ‘Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı’, İstanbul, 19-20 Ocak 2013.
%d blogcu bunu beğendi: